Oracle

Kolik databází znáš, tolik šancí dostat se do Bohnic máš. Není proto od věci vyzkoušet i Oracle.

Instalace Oracle XE na Debianu

V první řadě je třeba přidat do /etc/apt/sources.list zdroje pro instalaci.

  1. deb http://oss.oracle.com/debian/ unstable main non-free
  2. deb-src http://oss.oracle.com/debian/ unstable main

Následujícím krokem je přidání PGP klíče, aktualizace zdrojů a vlastní stažení Oracle XE Universal. Přeci jen potřebujeme podporu našich locales, musíme tedy sáhnout k verzi Universal.

  1. wget http://oss.oracle.com/el4/RPM-GPG-KEY-oracle -O- | sudo apt-key add -
  2. apt-get update
  3. apt-get install oracle-xe-universal