Analýza

Čer 02 08:01

Návrhové vzory

Katalog návrhových vzorů rozdělují pánové Gamma, Helm, Johnson a Vlissides na následující části.

Črv 17 14:37

Abstraktní továrna (Abstract Factory)

Účel:

Poskytuje rozhraní pro vytváření řad příbuzných nebo závislých objektů, aniž by se musely specifikovat konkrétní třídy.

Jiné názvy:

Kit (souprava)

Použití:

Vzor Abstraktní továrna lze použít v  následujících případech:

Črv 13 19:04

Složené klíče

Při modelování určitých situací dospějeme k závěru, že jednosloupcový primární klíč je pro naše potřeby nedostatečný. Nabízí se tu možnost složeného primárního klíče, tedy klíče skládajícího se z několika sloupců, jejichž kombinace hodnot je jedinečná a lze podle ní daný záznam jednoznačně identifikovat. Složené klíče nám umožní vytvářet číselníkové položky podobné např.