LDAP - adresářové služby

Bře 02 12:25

Software pro práci s LDAPem

LDAP servery

  • OpenLDAP
  • ApacheDS - Apache Directory Server
  • OpenDS
  • Sun Java Directory Server
  • Fedora Directory Server
  • IBM Tivoli Directory server - LDAP server od IBM
  • Oracle Internet Directory
  • Microsoft Active Directory - ano, i Microsoftí AD komunikuje pomocí DLAP protokolu
Bře 02 10:36

Mé zkušenosti s LDAP

V následujících zápiscích bych velmi rád sepsal (podle času, chuti a možnosti) své zkušenosti s LDAP protokolem a jeho návazností na různé části informačních systémů.

Kniha poznámek bude neustále ve vývoji, a obsah článků se bude časem změnit (najdu-li nový poznatek, někdo mě upozorní na nedostatky apod.), proto prosím o shovívavost. Rovněž s velkou radostí přijmu jakékoliv připomínky a náměty, přeci jen od napsání mé diplomky uplynuly už čtyři roky, software se vyvíjí a já jsem tvor zapomětlivý.

Črv 01 17:20

Adresářové služby

Tento PDF dokument je k dispozici na adrese ldap.benak.net/diplom.pdf

Květen 31 12:38

Apache Directory Studio - Software pro správu LDAP serveru

Při Andrejově nasazení LDAPu v MOPOSu jsem si uvědomil, že by se mi hodil nějaký grafický program pro jeho správu. Byla tu Luma, ale nějak se mi v poslední době přestala líbit. GQ mi připadá napůl zombifikované a pak je tu ještě phpLDAPAdmin. To je ale webová aplikace, ke kterým mam v poslední době dost silnou averzi. Říkal jsem si, že by to mohlo být něco napsaného v Javě, nejlépe jako plugin do Eclipse.

Květen 13 07:03

Diplomka o LDAPu opět na scéně

Při hledání nové práce jsem narazil na společnost Comgate, která otevřela svou pobočku v Hradci Králové. Od svého kolegy Pavla Kopeckého jsem se doyvěděl, že v ní pracuje na významné pozici jeden jeho kamarád a mou diplomku považují za jeden z nejlepších zdrojů o LDAPu u nás. Samozřejmě mi to obrovsky zvedlo sebevědomí. Sice bych tu práci dnes psal úplně jiným způsobem, ale i tak to potěší.

Črv 18 00:02

Články o LDAP

Konečně se začínají čím dál více prosazovat řešení postavená na bázi protokolu LDAP. Proto dávám v plen svou diplomovou práci dostupnou na konci tohoto příspěvku, nebo na adrese diplomovou prácí, která snad bude někomu užitečná. Dále doporučuji vaší pozornosti web Zdeňka Burdy na adrese ldap.zdenda.com.