Programování

Lis 14 00:30

.NET a PKCS#7 struktura

V současné době experimentuju s PKCS#7 strukturou pro práci s elektronicky podepsanými lékařskými zprávami. Náš firemní produkt používá velmi dobrou knihovnu od firmy AEC, ale potřebujeme mít jistotu, že se k záznamům a možnosti ověření podpisů zprávy dostaneme i jiným způsobem, než-li pomocí knihovny Trustport PKI SDK.

Črv 20 17:28

Na čem teď pracuju?

V současné době pracuju na třech frontách, ale tu třetí, .NET pominu, to do článku o ABL (dříve 4GL) nepatří. ABL je sice zastaralá platforma, ale ať si co chce kdo chce říká, aplikaci v ní napíšete během velmi krátké doby.

Čer 09 15:35

IBM DB2 Express-C - pokusy a experimenty

9.6.2007 jsem si ze stránek IBM stáhnul jejich databázi DB2 Express-C ve verzi 9.0. Podle propagačních materiálů se jedná o výkonnou relační/XML databázový server, který je podobně jako Oracle XE odlehčenou verzí plnohodnotného databázového serveru, takže by při vhodném návhu aplikace neměl být velký problém s přechodem na silnější verzi. Pro DB2 lze vyvíjet aplikace postavené nad Javou, .NETem, PHP, Perl, C/C++ a Ruby on Rails. Pomocí pureXML lze efektivně používat XML apod.

Čer 09 15:31

Zkušenosti a experimenty s databází PostgreSQL

Rozhodl jsem se, že sepíšu některé své poznatky a zkušenosti s databázovým serverem PostgreSQL. Jedná se o velmi výkonnou a propracovanou databázovou platformu, které se např. často používaná databáze MySQL ještě nemůže rovnat, ačkoliv se snaží své konkurenty dohnat.

Květen 12 00:00

Schémata - SCHEMA

Schémata jsou další skvělou věcí, kterou jsem v PostgreSQL objevil čirou náhodou. Umožní zpřehlednění struktury tabulek a pohledů a jejich rozdělení do logických skupin. Ve své podstatě bych je přirovnal ke jmenným prostorům, používaným např. v C++. Pokud máme od poskytovatele k dispozici jednu databázi a chceme si v tabulkách udržet přehled, která tabulka patří do jakého projektu, jsou schemata dobrým řešením.

Úno 15 01:03

PHPUnit a programování řízené testy

Před nedávnem jsem si koupil knížku Programování řízené testy od Kenta Becka, jednoho z členů gangu čtyř. Knížečka je to sice útlá, ale obsahuje poměrně zajímavé myšlenky, rady a návody. Nedalo mi nezkusit si na svém současném projektu v PHP4 něco ze základů XP a programování řízené testy pomocí PHPUnit. Začal jsem tedy psát napřed testy, pak kód a následně jej refaktorovat. Neuvěřitelné se stalo skutečností a PHPUnit mi hned na počátku pomohlo odhalit dvě vcelku zapeklité chyby, nad kterými jsem předtím strávil přibližně dvě hodiny a ani zdaleka se nepřiblížil k jejich odhalení. Celé programování šlo poměrně rychle kupředu a nyní mám funkční řešení důležité části své aplikace, které vypadá poměrně použitelně a solidně.

Úno 15 00:29

AJAX Vytváříme vysoce interaktivní webové aplikace

Knihu vydalo nakladatelství Computer Press v roce 2006. Napsali ji pánové Ryan Asleson a Nathalien T. Schutta, český překlad provedl Jakub Zemánek a myslím, že se mu podařil. Lze ji nalézt pod ISBN 80-251-1285-3, prodejní kód K1379.

Tématem knihy je AJAX a jeho využití ve webových aplikacích. Podle mého názoru stojí kniha minimálně za přečtení. Neobsahuje sice konkrétní implementace kódu jako AJAX a PHP, ale je podle mě lépe napsána resp. přeložena. Obsahuje celou řadu zajímavých postřehů o JavaScriptu a popis mnoha nástrojů pro snazší implementaci AJAX kódu. Lze se dočíst např. o JSUnit, GreasMonkey apod., což mnohý vývojář, který nepotřebuje znát přesnou syntaxi ale potřebuje psát efektivní kód, jistě ocení.

Úno 12 00:45

Domény - DOMAIN

Časem přijdeme na to, že se nám v databázovém schématu některé datové typy a jejich kontroly a omezení velmi často opakují. Například je-li daný záznam aktivní se může objevit nejen u uživatele, ale i u výrobku položky v číselníku apod. Dalším ještě vhodnějším příkladem je e-mailová adresa, která musí být zkontrolována na správnost tvaru a tento datový typ a kontrolu bychom měli definovat pokaždé. Sáhneme proto raději k doménám, definujeme datový typ a omezení pouze jednou a více se o problém nestaráme.

Vytvoření domény

Úno 12 00:28

Pohledy - VIEW

Pohledy jsou velmi užitečná věc. Ve své podstatě bych je přirovnal k pojmenovaným dotazům.

CREATE VIEW nazev_pohledu AS dotaz

Následující říklad vytvoří velmi jednoduchý pohled, který bude přesně odpovídat obsahu tabulky wpnodes_data

CREATE VIEW wp.wpnodes AS SELECT * FROM wp.wpnodes_data

Tvorba tohoto pohledu se může zdát diskutabilní, ovšem ve spojení s pravidly a řízením přístupu k datům dává smysl.

Užitečnějsí pohled nám například zobrazí místo číselných údajů data pospojovaná dohromady. Dejme tomu, že se velmi často ptáme na WP uzly, které jsou již z nějakého důvodu zrušené. V tomto pohledu chceme dále znát majitele uzlu, ovšem nikoliv jako číslo (i když to se nám může taky hodit), ale jeho plným názvem, a datumy, kdy byl uzel vytvořen a kdy zrušen.

Črv 17 16:42

JpGraph - knihovna pro kreslení grafů

Jelikož někteří z nás potřebují k pochopení statistických dat jejich grafické vyjádření pomocí grafu, jsme nuceni nějakým způsobem generovat grafy. V PHP máme možnost jejich generování pomocí standardní knihovny GD2. Bohužel poskytuje tato knihovna jen základní možnosti pro kreslení grafiky, proto je vhodné využít některou z již vytvořených knihoven.